آهنگری های سنگین در فرآیند آهنگری باید به چه نکاتی توجه کنند؟

2023-12-11

چیزهای زیادی وجود دارد که باید به آنها توجه کردآهنگری، اما به هر موردی نباید به شدت توجه کرد، در فرآیند آهنگری به آهنگری های سنگین چه باید کرد؟ مقاله زیر عمدتاً برای این است که به شما بگویم.


آهنگری های سنگین زمانی است که فلزات بزرگ تحت فشار قرار می گیرند و به انتهای خود شکل می گیرند. این نیرو معمولاً از طریق استفاده از چکش یا فشار حاصل می شود. فرآیند آهنگری یک ساختار دانه ای تصفیه شده ایجاد می کند و خواص فیزیکی فلز را بهبود می بخشد. در استفاده عملی از قطعات، طراحی صحیح می تواند باعث جریان یافتن ذرات در جهت فشار اصلی شود.


آهنگری های سنگین در فرآیند آهنگری باید به مکان های زیر توجه کنند:

1، فرآیند باید کامل باشد:


آهنگری های سنگین به طور کلی مواد را به اندازه های مورد نیاز، گرم کردن، آهنگری، عملیات حرارتی، تمیز کردن و بازرسی برش می دهند، اگرچه شرایط کار بسته به شکل آهنگری متفاوت است، اما دارای ویژگی های مشترک خاصی است، مانند کار فیزیکی با شدت متوسط، میکرو اقلیم خشک و گرم. محیط زیست، صدا و ارتعاش، آلودگی هوا توسط دود، بنابراین در کارگاه آهنگری بزرگ، مضرات آن از شغلی به شغل دیگر متفاوت است، بنابراین لازم است به شدت این روند را دنبال کنید.


2، ایمنی باید توجه داشته باشد:

کارگران در معرض هوای با دمای بالا و تشعشعات حرارتی به طور همزمان قرار می گیرند که در نتیجه تجمع گرما در بدن، گرما و گرمای متابولیکی باعث اختلالات گرمایی و تغییرات پاتولوژیک می شود. مقدار عرق از 8 ساعت کار با محیط گاز کوچک، فعالیت بدنی و درجه سازگاری حرارتی متفاوت است، معمولا بین 1.5 تا 5 لیتر یا حتی بیشتر. در کارگاه های آهنگری کوچک یا دور از منبع حرارتی، شاخص تنش حرارتی معمولاً 55 تا 95 است، اما در کارگاه های آهنگری بزرگ، نقطه کار نزدیک کوره حرارتی یا چکش قطره ای ممکن است تا 150 تا 190 باشد. باعث کمبود نمک می شود. و گرفتگی گرما در فصل سرد، قرار گرفتن در معرض تغییرات در محیط ریزاقلیمی ممکن است تا حدی باعث سازگاری شود، اما تغییرات سریع و بیش از حد مکرر ممکن است یک خطر برای سلامتی باشد.

این آهنگری بزرگ است که توسط شرکت آهنگری دقیق tongxin تولید می شود